De mailberichten

1 april

Beste Chris en Carla.

Dat is prima.
Ik wacht even jullie telefoontje af.

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd BinnensportDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 1 april 2010.

31 maart

Een reactie plaatsen

Beste Marco,

Wij zijn alleen tijdens de weekenden in Lelystad.
Misschien dat ik zelf werkzaamheden in de buurt heb.
In dat geval zal ik u bellen om te vragen of het gelegen komt.
Mocht dit niet lukken dan stellen we het een weekje uit.

In het kader van het laatste voorval is de kans groot
dat wij a.s. zondag uitwijken naar een ander zwembad.
Dit omdat wij met het gevoel leven dat trouwe klanten
met een tijdelijke handicap bij uw medewerkster niet welkom zijn.

Volgende week is de handicap gelukkig verleden tijd.

Met vriendelijke groet

Chris en CarlaDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 31 maart 2010.

31 maart

Een reactie plaatsen

Beste Chris en Carla,

Ik ben op door de weekse dagen van 08.30 tot 17.00 uur aanwezig.
Het lukt mij niet om zaterdag aanwezig te zijn (ik ben namelijk een lang weekend weg).
Lukt het voor jullie aankomende week?

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd BinnensportDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 31 maart 2010.

30 maart

Een reactie plaatsen

Beste Marco,

Wij zouden niet weten waarom wij als volwassen mensen er niet via de mail uit zouden komen.
Wij zijn immers geen mensen met een kwade opzet.
Ook al lopen de spanningen over en weer misschien wat op.
Wij willen gewoon het beste voor onze kinderen en daarbuiten onbezorgd genieten van een zwembad.

Om deze kwestie te bespreken via een telefoon vinden wij zelf geen optie.
Wij geven er de voorkeur aan om de kwestie gezamenlijk (face to face) te bespreken.
Zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur zijn wij in het zwembad.
Dit is een handig tijdstip omdat de kinderen er dan niet bij hoeven te zijn.
Isabel heeft les, Danielle en Delano kunnen dan vrij zwemmen in het piratenbad.
Wij verwachten dat een half uurtje voldoende is.
In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet

Chris en CarlaDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 30 maart 2010.

30 maart

Een reactie plaatsen

Goedemorgen,

Ik heb jullie mail gelezen en ik heb niet het gevoel, dat wij er zo uit gaan komen.
Zou ik jullie kunnen bellen?
Ik denk dat enige opheldering beter mondeling gaat, dan via de mail.

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd afdeling BinnensportDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 30 maart 2010.

29 maart

Een reactie plaatsen

Beste Marco,

Ook wij delen de mening over de niet al te prettige mail die u aan ons heeft gestuurd.
Even hadden wij het idee dat de voorlaatste mail door iemand anders uit uw naam was opgesteld. Echter na ontvangst van uw laatste mail moeten wij helaas concluderen dat dit niet zo lijkt te zijn.

Wat de laatste mail betreft betreuren wij het enorm dat u niet bent ingegaan op de klachten / vragen die wij bij u hebben ingediend / gesteld en de toezegging dat bij een volgende beoordeling de score ongetwijfeld beter zou zijn. Wij voelen ons dan ook niet serieus genomen.

Even resumerend aan de stelling (uw stelling) dat wij een afspraak met u hebben gemaakt dat Isabel niet in het diepe zou zwemmen. Dit betwisten wij. Tijdens het gesprek gaf u te kennen er van uit te zijn gegaan dat het ging om zwemmen in het diepe na 13:00 uur.
Toen wij u vertelde dat het ons slechts ging om de oefentijden tot 13:00 en dat wij met de verboden tijden na 13:00 uur geen enkel probleem hadden, merkte u op dat dit voor u niet zo’n probleem zou zijn.

In de hierop volgende mail gaf u aan dat Isabel niet mocht zwemmen in het diepe.
Dit is een door u eenzijdig opgelegde beperking die er voor zorgt dat Isabel wordt belemmerd in haar mogelijkheden tot het behalen van het door u voorgeschreven niveau.
Ik wil nogmaals benadrukken dat dit door u eenzijdig is besloten en dat wij in onze volgende mail (begin februari) hebben gemeld het hier niet eens mee te zijn.

Ondanks ons standpunt hebben wij er alle moeite voor gedaan om u in uw wensen tegemoet te komen. Aan ons (maar zeker ook aan u) de taak om Isabel zo snel mogelijk naar het door u gewenste niveau te brengen.

Nu wij wederom geconfronteerd worden met het uitblijven van een eerlijke score, alsmede een belemmering in de doorgroei van Isabel door de beperking in het oefenen in diep water hebben wij advies ingewonnen bij andere zweminstructeurs en onze eigen visie hier aan toegevoegd.
Uit deze bevindingen kunnen wij niet ander concluderen dat het onzin is om Isabel nog langer te onthouden van het oefenen in diep water.

Wij zijn dan ook van mening dat wij het volste recht hebben om deze beslissing eenzijdig te nemen
omdat u hierover in gebreke blijft.
Wij willen u alsnog in de gelegenheid stellen om fatsoenlijk te reageren op onze laatste mails.

Met vriendelijke groet,

Chris en CarlaDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 29 maart 2010.

29 maart

Een reactie plaatsen

Beste Chris en Carla,

Ik heb deze mail als niet erg plezierig ontvangen.
Wij hebben met elkaar een startpunt en eindpunt afgesproken, wanneer Isabel in het diepe mag gaan zwemmen.
Ik vind het erg vervelend, dat jullie proberen om deze afspraken 1zijdig te veranderen.
Ik geef jullie daarom ook de ruimte om op dit verhaal terug te komen.
Ik wacht jullie mail af.

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd afdeling BinnensportDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 29 maart 2010.

28 maart

Een reactie plaatsen

Beste Marco,
Of moeten wij zeggen “hallo”?

Als u goed had gelezen dan had u geweten dat wij het helemaal niet leuk vinden als een kind een tegenvallende prestatie ziet. Of dit nu op internet is of via een ander medium.

De zinsnede met betrekking op bovenvermelde begrijpen wij al helemaal niet, immers geeft u aan dat u het niet prefereert (helaas) dat kinderen minder tegenvallende dan goede prestaties leveren.
De instructrices (in ons geval de instructeur) bekijkt bij een eerste les in een nieuwe groep altijd alle onderdelen, wordt door ons betwist. Niet dat we hier een probleem mee hebben omdat de zwemtijd daar gewoon te kort voor is bij een groep van 15 kinderen. Het feit dat er slechts op één punt wordt gescoord was voor ons reden om deze mailwisseling op te starten.
Het is zeker niet onze bedoeling om u of de instructeurs af te vallen. Wij vinden het echter wel van belang om u op de hoogte te brengen van de gevoelens die bij een klant leven in de hoop dat hier over na wordt gedacht. Niets anders als de opmerkingen die uw medewerkers in onze richting maken als we ons een keer niet aan de door u opgestelde regels houden.
Na het lezen van uw reactie bekomt ons een gevoel dat u ons lastig vind. Ik hoop dat ons gevoel niet strookt met de werkelijkheid. Wij stoppen dan ook met deze discussie en hopen dat u ons standpunt en wensen eens zal begrijpen. Verder zijn wij erg benieuwd naar de score van Isabel na zaterdag 27 maart.

Met vriendelijke groet

Chris en Carla
Aanvulling:

Wegens omstandigheden waren wij niet in staat u bovenstaande brief (mail) te sturen.
Wij willen dan alsnog gebruik maken van de gelegenheid om te reageren op zaterdag 27 maart j.l.
Door ziekte van badmeester Paul kregen wij Karin ter vervanging.
Over de wijze waarop zij les gaf, zijn wij meer dan tevreden.
Isabel werd meerdere keren gevraagd om oefeningen rugcrawl voor te doen.
Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat opnieuw de score hier niets van laat zien.
Kunt u ons aangeven hoe dit mogelijk is?
Na het les zwemmen hebben wij nog even doorgezwommen in het piratenbad.Chris heeft de kinderen continu begeleid in het water terwijl Carla toezicht hield vanaf de kant omdat zij haar pols heeft gebroken en met gips niet kan zwemmen. Na 15 minuten ging Chris voor twee minuten naar het toilet.

De kinderen waren op dat moment in het babybad. Toen er een bal over de rand ging, is Isabel samen met Danixc3xablle deze gaan halen in het piratenbad (het ondiepe deel waar Isabel makkelijk kan staan) De kinderen zijn direct daarna terug gekeerd naar het babybad om daar verder te spelen.
De aanwezige medewerkster wist niet hoe snel zij van haar luie stoel moest komen om verbaliserend op te treden alsof wij niet goed op onze kinderen passen.

Uitspraken als:

Je zadelt je minderjarige dochter op met de verantwoording voor haar jongere zusje.
Je moet zelf in het water en dus niet op de kant staan toekijken.

Carla heeft hier op gereageerd dat als er iets fout zou gaan zij zich niet door een gipsarm zou laten weerhouden om adequaat in te grijpen (het water in te gaan).
De toon die de toezichthoudster hierbij gebruikte was zeer degraderend en zeker niet passend bij het leeftijdsverschil tussen haar en Carla.
Na deze beledigingen hebben wij direct en kwaad het zwembad verlaten.

Zoals u weet zijn wij als ouders zeer betrokken bij de veiligheid van onze kinderen.
Bovendien stellen wij alles in het werk om te voldoen aan de door u gestelde regels.
(regels die wij betuttelend vinden t.o.v. de regelgeving in andere zwembaden).

Wij zijn afgelopen zondag dan ook uitgeweken naar een zwembad in Vaassen.
Het verschil tussen de toezichthouders in Vaassen en sommige toezichthouders bij u in de Koploper is enorm. Zo mocht Carla gratis naar binnen en werd er attent gevraagd naar haar arm. Isabel mocht zwemmen in het diepe water en er werden tips gegeven over de oefeningen die zij daar deed.

Isabel heeft daar de volgende oefeningen goed uitgevoerd in twee meter diep water:

Vanaf de kant gesprongen en aaneen gesloten door het gat gegaan. (diploma-eis A)
Vanaf de kant gesprongen en aansluitend enkele meters over de bodem gezwommen
Vanaf de kant gedoken en aaneen gesloten door het gat gegaan. (diploma-eis B)
Vanaf de kant gedoken en aaneen gesloten drie meter uit de kant een drievoudigekoprol gemaakt (ruim diploma-eis B)
15 meter schoolslag zonder drijfmiddel
15 meter rugslag zonder drijfmiddel
10 meter rugcrawl zonder drijfmiddel

De aanwezige zweminstructrices / toezichthouders waren verbaasd over hetgeen Isabel presteerde en moedigden haar aan om nog meer te laten zien. Helaas mogen wij met Isabel in Vaassen geen zwemlessen volgen omdat zij daar de leeftijd hanteren van minimaal 4,5 jaar. Dit is een van de redenen waarom Isabel bij u zwemlessen volgt. De tweede reden is reeds bekend. Het talloze gezeur over oefenen in diep water.
En als wij ons dan houden aan uw betuttelende regelgeving dan vinden de toezichthouders wel weer iets anders om van hun stoel te komen.
Misschien dat u nu begrijpt hoe wij ons als ouders voelen bij de score en behandeling door sommige van uw medewerkers.

Wij leven met het gevoel dat wij meer in de gaten worden gehouden dan andere klanten.
Als wij alleen maar in de buurt van het diepe water komen dan zijn er meerdere ogen op ons gericht. Er wordt veel over ons gesproken via de portofoons waarbij er over en weer wordt gewezen in onze richting. En als Chris twee minuten weg is om te plassen krijgt Carla de volle laag van een snotneus die nog niets van kinderen weet.
Het valt ons trouwens op dat er kinderen in het diepe water zwemmen die het bij lange na niet halen bij Isabel, maar omdat zij ouder zijn wel in het diepe water mogen zwemmen.

Wij zijn het helemaal zat en gaan dan ook met ingang van heden gebruik maken van het diepe water om te oefenen met Isabel. Dit omdat zij voldoet aan de zwemeisen om in het diepe water  te mogen zwemmen.
Nogmaals willen wij benadrukken dat Isabel op advies van Marco beter niet in groen kon instromen omdat haar voetenstand nog niet volledig voldeed. Dit is inmiddels wel zo.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Chris en CarlaDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 28 maart 2010.

24 maart

Een reactie plaatsen

Hallo,

Ik begrijp, dat jullie het niet erg vinden, als een kind een tegenvallende prestatie ziet op internet.
Helaas is dat vaker niet zo, dan wel.
De instructrices bekijken altijd alle onderdelen bij een 1e les in een nieuwe groep, maar score er maar 1.
Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben en ik verwacht, dat aankomende keer er meer gescoord zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd afdeling BinnensportDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 24 maart 2010.

23 maart

Een reactie plaatsen

Beste Marco,

Mag ik hieruit opmaken dat bijna iedere keer als er een nieuwe leerling een groep binnenstroomt er slechts naar één punt gekeken wordt?
Lijkt mij ook niet motiverend voor de kinderen die al in die groep aanwezig zijn.
Zo staat de ene leerling te wachten op punt a, terwijl de ander wacht op punt b.
Dit terwijl er getest wordt op punt c.

Isabel is erg jong, maar heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met zwemmen.
Zij is in geel terecht gekomen omdat de voetenstand (zwemtenen) nog niet goed was.
Verder beheerste zij al veel punten  die thans in haar huidige groep behandeld worden.
Vandaar onze teleurstelling.

Overigens begrijp ik niets van teleurstellingen als een kind de tweede keer iets minder zou presteren. Dit gebeurt ook als een kind de tiende les volgt. Kinderen zijn wat dat aan gaat zeer onberekenbaar en wispelturig. Wij zijn van mening dat als een kind voldoet aan de eisen die worden gesteld, zij niet mag worden geconfronteerd met een tegenstrijdige beoordeling.

Buiten onze mening denken wij dat er veel meer ouders met soortgelijke vragen en teleurstellingen zijn. Maar het is nu eenmaal zo dat niet iedereen dit direct en open kenbaar maakt zoals wij dat doen. Wij zijn nu eenmaal voorstanders van open en eerlijkheid.
Ook al wordt dat niet altijd gewaardeerd.
Marco, in elk geval bedankt dat u Isabel met de leerkracht wil bespreken.
Wij kijken uit naar de volgende score.

Met vriendelijke groet

Chris en CarlaDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 23 maart 2010.

23 maart

Een reactie plaatsen

Beste Carla,

Het klopt, dat er op de eerste dag dat een kind naar een nieuwe groep gaat er vaak maar op 1 onderdeel wordt gescoord. Dit komt omdat we niet willen, dat een kind bij de 1e les in een nieuwe kleur niet direct op plus komt te staan, terwijl het dan bij de 2e les niet voldoende is (om teleurstellingen bij een kind te voorkomen). Ik zal de instructeur inlichten over Isabel.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.
Marco van de Water
hoofd afdeling BinnensportDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 23 maart 2010.

22 maart

Een reactie plaatsen

Beste Marco,

Onze dochter Isabel is inmiddels door naar kleur wit.
Over de wijze waarop zij dit heeft bereikt, zijn wij zeer tevreden.

In kleur wit valt het ons echter op dat er tijdens haar eerste les getoetst is op slechts xc3xa9xc3xa9n punt. Ook komt alleen dit punt in de score naar voren/
Dit terwijl zij de volgende punten ons inziens ook goed heeft uitgevoerd:

1. 15 m. schoolslag met kurk
2. 15m. enkelv. rugslag met kurk
4. 2-3 m. rugcrawl
5. drijven buik
6. drijven rug

De overige punten zijn niet uitgevoerd zodat wij hier niets over kunnen roepen.
Maar ook op deze punten denken wij dat zij zeker geen slechte resultaten zal laten zien.

Wij hebben het gevoel dat er geen overdracht plaats vindt als een leerling naar een volgend niveau gaat en geconfronteerd wordt met een andere leerkracht die, naar ons gevoel, niet op de hoogte lijkt te zijn van de vordering van het kind.

De tussentijdse score is zeer demotiverend voor Isabel omdat zij duidelijk de indruk had gekregen alles goed te hebben uitgevoerd. (dit is ook de indruk die de leraar bij ons heeft achter gelaten toen hij Isabel bij ons terug bracht). Wij willen haar dan ook niet confronteren met deze resultaten en houden angstvallig de site uit haar gezichtsveld om te voorkomen dat zij door teleurstelling een terugval zou kunnen krijgen.

Ander punt is dat wij uit het leerlingvolgsysteem op deze wijze niet kunnen opmaken aan welke punten wij aandacht moeten besteden om haar klaar te stomen voor haar doorgroei naar het volgende niveau.
Op dit moment besteden wij volop aandacht aan de punten waar zij nog niet goed op scoort door op woensdagmiddag in het diepe water in Vaassen te oefenen..
Wij betreuren het nog steeds dat wij dit op zondag in Lelystad niet mogen.

Om Isabel op woensdag te laten zwemmen, moeten wij vrij nemen van ons werk.
Hiermee willen wij u laten weten hoeveel aandacht wij aan het zwemmen van onze kinderen besteden.
Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u zich duidelijker en eerlijker uitlaat over de werkelijke score van uw leerlingen.

In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Chris en Carla
chris@koeree.nl
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 22 maart 2010.

18 februari

Een reactie plaatsen

Beste Marco,

In uw mail geeft u aan dat onze dochter Isabel tot 13:00 uur in het diepe water mag oefenen indien zij in de groep groen wordt ingedeeld.
Dit in tegenstelling tot hetgeen wij hadden begrepen tijdens het gesprek waarin wij het idee kregen dat dit niet zo’n probleem zou zijn.

Volgens uw collega Marco (zweminstructeur) beheerst Isabel de rugcrawl goed, maar voldeed de schoolslag (benen) nog niet aan de eisen voor groen. Met name de stand van de voeten was nog niet goed. Hierdoor vond hij het beter dat Isabel nog even in geel zou worden ingedeeld.
Wij delen deze mening en doen er dan ook alle moeite voor om haar zo snel mogelijk voor groen klaar te stomen.

Inmiddels heeft zij de eerste les gehad waar de schoolslag benen al behoorlijk verbeterd is en staat zij ingeschreven voor de komende week tijdens de vakantie. Dit zou voldoende moeten zijn om Isabel naar het gewenste niveau te brengen.

Echter zijn wij vandaag gebeld dat de lessen waarvoor wij ons hebben ingeschreven geen doorgang konden vinden i.v.m. onvoldoende belangstelling. (wij mogen het reeds betaalde bedrag weer terug halen)
Wij betreuren dit ten zeerste. Temeer omdat wij in het weekend niet konden inschrijven en de balie medewerkster ons vertelde dat de kans groot was dat als we dit een week later op zaterdag zouden doen dat de lessen naar alle waarschijnlijkheid volgeboekt zouden zijn. Om deze reden ben ik op maandag 15 februari om 6:00 uur vanuit Epe naar Lelystad heen en weer gereden om haar op te geven voor de lessen.

Al met al hebben wij er alles aan gedaan om te voldoen aan de door u gestelde eisen.
Hierbij nog even in het midden gelaten dat wij in het verleden regelmatig probleemloos gebruik hebben gemaakt van het diepere water.
Ik wil u dan ook vragen of er een oplossing is te vinden voor de lessen tijdens de vakantie tussen 10:30 en 11:30 uur. (eventueel bij kleur wit)

De tweede vraag is of wij na de gedane moeite tot 13:00 uur mogen oefenen met Isabel in het diepe water. Uiteraard onder begeleiding en voortdurend toezicht van beide ouders. Dit natuurlijk onder onze eigen verantwoording.

In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet

Carla Koperdraad & Chris KoereeDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 18 februari 2010.

8 februari

Een reactie plaatsen

Goedemiddag,
Ik wilde even navragen hoe het gisteren de test verlopen is.

Ik heb inmiddells van Marco begrepen, dat uw dochter in kleur geel is ingedeel. (er wordt nog te weinig stuwing uit de benen gehaald).

Met vriendelijke groet,
Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd afdeling ZwembadenDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 8 februari 2010.

26 januari

Een reactie plaatsen

Geachte familie Koeree,

Naar aanleiding van uw brief van 7 januari 2010 heb ik u uitgenodigd voor een gesprek, dat afgelopen zondag heeft plaatsgevonden.

Tijdens het gesprek, dat ik als zeer prettig heb ervaren, zijn de volgende afspraken gemaakt:

Zondag 7 februari zal Marco (zwemonderwijzer) het zwemniveau van uw dochter Isabel bepalen.
Aan de hand van dit zwemniveau wordt Isabel geplaatst in een zwemlesgroep op zaterdag.
Zodra Isabel in kleur groen wordt ingedeeld, kan zij op zondag samen met u tot 13:00 uur in het diepe gedeelte van het zwembad gaan oefenen.

Op de overige punten uit uw brief, die kort zijn besproken, wordt actie door mij ondernomen.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet,
Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
Hoofd afdeling zwembadenDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 26 januari 2010.

16 januari

Een reactie plaatsen

Goedemorgen,
Helaas gaat het morgen niet lukken.

Ik zorg ervoor, dat ik zondag 24 januari om 14:30 uur aanwezig zal zijn,
Wilt u zich dan melden bij de receptie?

Fijn weekend

Marco van de Water.Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 16 januari 2010.

15 januari

Een reactie plaatsen

Geachte heer van de Water,

Uiteraard ben ik bereid om met u in gesprek te gaan. Wij zin echter alleen tijdens de weekends in Lelystd.

Op zondag 17 januari, van 11:00 uur tot meestal zo rond 14:30, maken wij gebruik van het zwembad de Koploper. Wellicht dat dit een optie is.

Met vriendelijke groet

Fam. KoereeDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 15 januari 2010.

15 januari

Een reactie plaatsen

Goedemiddag,
Wij zouden u graag willen uitnodigen voor een gesprek.
In dit gesprek wil ik dan de onduikdelijkheden (vraag c.q. klacht) van uw brief bespreken.

Zou u aan kunnen geven, wanneer het u schikt?

Met vriendelijke groet,
Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd afdeling ZwembadenDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 15 januari 2010.

8 januari

Een reactie plaatsen

Goedemorgen,
Wij hebben uw brief ontvangen.

Ik zal over deze situatie eerst navraag gaan bij mijn collega’s.

U ontvangt uiterlijk vrijdag 22 januari een antwoord van mij.

Met vriendelijke groet,
Sportbedrijf Lelystad Exloitatie B.V.

Marco van de Water
hoofd afdeling zwembadenDit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 8 januari 2010.

7 januari De eerste brief

Een reactie plaatsen

Sportbedrijf Lelystad
Badweg 21
8223 PA  Lelystad

Epe, 7 januari 2010

Geachte heer/mevrouw,

Als inwoners van Lelystad en als ouders van vier (zes) kinderen maken wij regelmatig gebruik van uw zwembad. Twee van mijn kinderen hebben een jaarabonnement en zwemmen meerdere keren per week terwijl wij ons daar op zondag bijvoegen.
De twee jongste kinderen zijn vier en zes jaar.
De jongste voldoet inmiddels aan de kleur groen, en zou dan ook tot 13:00 gebruik mogen maken van de diepere baden.

Nu worden wij elke zondag door uw medewerkers aangesproken. De een zegt dat het wel mag terwijl de ander het ons verbied.
Het gaat zelfs zo ver dat ons is geadviseerd om maar elders te gaan zwemmen waar het wel mag. Dit naar aanleiding van onze melding dat er in andere zwembaden anders wordt omgegaan met de regelgeving.
Een van uw medewerkers maakte zelfs een opmerking dat zij ons er al eerder op had aangesproken over onze dochter van zes. Dit terwijl het meisje in het bezit is van de zwemdiplomaxe2x80x99s A, B en C. Bovendien zit zij al geruime tijd op wedstrijd zwemmen en sinds kort is zij bezig met een cursus snorkelen.
Ook zijn er medewerkers die het met ons eens zijn, maar dat zij zich nu eenmaal aan de regelgeving moeten houden. Mede op advies van deze medewerker (s) doen wij u deze klacht (vraag) toekomen.

U zal begrijpen dat de onduidelijkheid en de verschillen tussen de zwembaden het voor ons erg lastig maakt. Zeker als we het hebben over het begrip veiligheid.
Onze jongste dochter wordt onafgebroken door ons beide begeleid in het water,  zodat er niets met haar kan gebeuren. Voor ons gevoel een betere waarborging van de veiligheid als de badmeester die op een bankje zit.

Aangezien we het nu toch over veiligheid hebben dan wil ik nog wel een paar dingen naar voren brengen.

Allereerst is het zwemgedeelte waar onze dochter wel mag zwemmen diep genoeg om te verdrinken. Bovendien is het risico daar groter dan in het diepe bad door de stroming en muren waarachter een kind gemakkelijk aan de aandacht van de ouder kan ontsnappen.

De glijbaan is in het begin dusdanig stijl dat wij er geen gebruik meer van maken. Bovendien is de ruimte onder de glijbaan boven de rand van het piratenbad (naast de kleine glijbaan) dusdanig laag dat kinderen die vanaf de kleine glijbaan het bad uitgaan regelmatig hun hoofd stoten.

Het speeltoestel (vijfdelig drijvende klimwand) is aan het einde onveilig. Zo gebeurd het regelmatig dat kinderen, maar ook volwassenen zich bezeren aan de onbeschermde strook klittenband. Ook wil ik opmerken dat het laatste deel meestal verkeerd om wordt neergelegd.
Zo zitten de handvaten om je aan op te trekken aan de zijde waar je er vanaf glijd.
Een enkele opmerking van uw medewerkers dat je er ook vanaf het einde op kunt klimmen slaat werkelijk nergens op omdat je dan minimaal 3,5 meter lang moet zijn om vanuit het water bij de handvaten te komen.

Het speeltoestel is mij zeer bekend, temeer omdat ik uw collegaxe2x80x99s meerdere keren heb geholpen met in elkaar zetten. Dit om te voorkomen dat het onjuist gebeurd. Helaas ben ik er niet altijd bij en wordt ik achteraf geconfronteerd met teleurstelling over de onkunde (onwetendheid) van uw medewerkers. Dit terwijl ik het zelf al meer dan tien keer aan verschillende medewerkers heb aangegeven.

In het piratenbad staat een kerstman opgesteld. Aangezien kinderen (de kleintjes) het leuk vinden om er op te klimmen is de pop in ons bijzijn al twee keer omgevallen. Aangezien deze kerstman zich op een behoorlijke verhoging bevind is het niet ondenkbaar dat de kerstman in zijn val een klein kind zou kunnen meetrekken. De gevolgen die kunt u zelf wel bedenken.

Het is niet mijn intentie om u onderuit te halen, echter wil ik u wel wijzen op het hanteren van regels die in het kader van de veiligheid niet vergelijkbaar zijn met de meeste zwembaden in ons land en zijn niet te rijmen zijn met andere veiligheidissues binnen uw organisatie.

Als laatste willen wij de aandacht vragen voor het met regelmaat gesloten houden van baden omdat personele bezetting onvoldoende is zodat de veiligheid in het gedrang komt of omdat er te weinig bezoekers zijn. Uw bezoekers (klanten) betalen immers wel het volledige bedrag.
U gaat toch ook niet akkoord met een half brood voor de prijs van een heel brood.

Reden waarom ik u wil vragen deze punten eens nader onder de aandacht te brengen van de leidinggevende die op zondag nimmer aanwezig is en dus ook voor ons niet aanspreekbaar.
Ook wil ik u een oplossing van het probleem met het drijvende klimtoestel voordragen die de veiligheid tijdens het afglijden verbeterd en een verkeerde montage onmogelijk maakt.
Verwijder hiervoor de klittenband aan de zijde waar geen handgrepen zitten.
Hierdoor voorkom je schaafwonden bij de gebruikers tijdens het afglijden en is het ook niet meer mogelijk om hem verkeerd aan te koppelen. Dit omdat er geen verbinding meer kan worden gemaakt met andere delen door het ontbreken van de klittenband aan het einde.

Na het onder de aandacht brengen van alle bovengenoemde punten blijft voor ons nog de brandende vraag bestaan.
Waarom maakt u het ons zo moeilijk om samen met onze jongste dochter gebruik te maken van het diepe water waar zij geen enkel risico loopt door de continue aanwezigheid van beide ouders. Zeker nu wij met enige regelmaat worden geconfronteerd met gesloten baden waar zij zich wel in zou mogen vermaken.

In afwachting van uw reactie (en zwemmend in het diepe water)

Met vriendelijke groet

Fam Koeree

chris@koeree.nl

Ps. Een verwijzing naar een ander zwembad is voor ons geen optie omdat wij immers in het weekend in Lelystad verblijven. Ook zijn de twee jaarabonnementen en twee vijfentwintig badenkaarten elders niet geldig.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 7 januari 2010.