Over deze website

Deze website is in april 2010 opgezet omdat de directie van de Koploper een beslissing heeft genomen waar tegen geen enkel mogelijkheid bestaat om er ook maar iets tegen in te brengen.
Of deze beslissing terecht was of niet dat laat ik aan u.
Wel is het duidelijk dat er geen enkel verweer mogelijk is. De deur gaat dicht en je staat buiten.

Laten we het even juridisch bekijken. Een agent ziet dat je iets doet wat niet mag. Hij pakt je op en kan je zonder opgaaf van reden 6 uur vasthouden. De nachtelijke uren tellen niet mee zodat het hier in feite 18 uur betreft. Deze tijd wordt gebruikt voor verhoor. Als deze tijd om is dan kunnen ze een verlenging opvoeren. hoe dit verder gaat is niet relevant. De verdachte wordt vrijgelaten en is onschuldig tot dat het tegendeel is bewezen. Bij zeer zware zaken wordt de verdachte langer vastgehouden, maar in de meeste gevallen word je in afwachting van een zitting vrijgelaten. Enige tijd later word Je uitgenodigd voor een zitting en kunt hierbij een advocaat meenemen. In elk geval word je gehoord door de rechter en kun je verweer voeren, (tot aan het moment van een uitspraak blijf je verdachte en ben je nog steeds niet schuldig bevonden).
De rechter doet enige tijd later uitspraak waartegen je eventueel beroep kunt instellen.
In sommige situaties kun je ook nog voor de tweede keer in beroep gaan.

In bovenvermelde zaak is de agent de aanbrenger, de officier van justitie de aanklager, de rechter de persoon die de straf oplegt en de instantie die de straf ten uitvoer brengt (taakstraf, geldboete of detentie) de beul.

Hoe werkt dit binnen de muren van zwembad de Koploper te Lelystad.
De badmeester spreekt je aan, hij of zijn meerdere ontzegt je de toegang en de directie bekrachtigd dit met een officieel schrijven. de straf wordt uitgedrukt in een periode dat je het zwembad niet meer mag benaderen. Verweer is onmogelijk. De leiding weigert zelfs om te luisteren naar de verdachte.

Kort samengevat kan ik hier niets anders van maken dan De aanklager, de rechter en de beul onder één dak. Met die verstande dat zelfs de verdachte geen schijn van kans heeft.

Velen zijn ons voorgegaan, Maar niemand heeft hier ooit iets tegen ondernomen.

Hoe zit het nu met de rechtstaat der Nederlanden als een zwembad eigen rechter speelt en dit altijd maar wordt getolereerd. Vijf jaar geleden hebben zij de politie erbij gehaald om ons er uit te zetten.

Een enorm machtsvertoon dat werkelijk nergens op slaat. Maar als je dezelfde dag aangifte wil doen over deze zaak bij diezelfde politie dan wordt je weggestuurd omdat het zogenaamd een civiele zaak betreft. Ik vraag mij wel eens af wat de taak van de politie is als het gaat om een zaak waar zij zich niet mee bezig houden.

Na een rustperiode van bijna vijf jaar blijkt dat je nog steeds niet welkom bent. Je krijgt te horen dat je tegen de rand balanceert van wat wel en niet mag. Je zoekt telkens de grenzen op.
Of dit zo is dat betwijfel ik, maar hoe het ook zij, zolang je de grens niet passeert is er geen enkele reden om tot actie over te gaan. Anders wordt het als ze je uitdagen. Uitdagen door je achter te stellen t.a.v. andere zwemmers. In dit laatste geval gaat het om een dame die op hele goede voet staat met een van de badmeesters. Over deze kwestie is al eerder een melding gemaakt dat er iets niet goed gaat. het is zelfs al tot een kleine escalatie gekomen. en toch weigert een leidinggevende van zwembad De Koploper hier iets mee te doen.

Het is dan toch niet zo vreemd dat het opnieuw tot een escalatie komt. Zeker als er onder verschillende personen wordt samen gespannen. Aan deze laatste uitspraak moet ik toevoegen dat dit niet of moeilijk te bewijzen is. Maar laten we eerlijk zijn, hier klopt iets niet.

De mensen die mij kennen weten heel goed wat mijn doelstelling in het leven is. Open en eerlijk is mijn motto. Maar als er iemand is die de zaak besodemieterd dan sta ik vooraan om hem te laten weten dat dit in een rechtstaat als Nederland niet getolereerd behoeft te worden.

Via een advocaat heb ik te horen gekregen dat ik deze site moet verwijderen.

Ook wil hij dat ik een verklaring (doodvonnis) teken waarin ik dit bevestig.
Hoe zit het dan met vrijheid van meningsuiting en het spelen van eigen rechter?

Wat ik u ook niet wil onthouden is dat ik zelf bij toeval deze advocaat heb benaderd om mij bij te staan in een zaak tegen Zwembad de Koploper. Het gaat dan over de nu lopende ontzegging en valse aantijgingen.
Deze zaak hebben zij geweigerd omdat ze natuurlijk niet voor twee tegenpartijen gelijktijdig kunnen optreden. Moet ik nu een andere advocaat inschakelen? Of zal ik zelf deze zaak behartigen?
Mijn vorige zaak bij deze advocaat heeft mij een hoop geld gekost en uiteindelijk is deze advocaat na 2 jaar afgehaakt omdat ik volgens hem geen schijn van kans maakte tegen zo’n log orgaan.. Uiteindelijk ben ik zelf zonder advocaat verder gegaan en heb ik vijf jaar later de zaak toch nog gewonnen  Ook in deze zaak betrof het een algemeen belang, immers de veiligheid van kinderen in een woonwijk.
Laat ik er dan ook in deze zaak maar vanuit gaan dat de rechter eerlijk recht spreekt als het ooit zo ver mocht komen. Beter is het om de zaak als volwassen mensen uit te praten. Maar dat is een beslissing die ik zelf niet kan nemen en ook steeds moeilijker wordt.
Een voorstel aan de advocaat om de zaak als volwassen mensen te bespreken wordt niet beantwoord. Wederom kunnen we hier spreken over het belemmeren van elke vorm van communicatie.

Ik zie op dit moment dan ook geen enkele reden om deze site te verwijderen en hiermee zelf een deur dicht te doen. En de opmerking over het misbruik maken van de naam De Koploper dat slaat in mijn beleving ook nergens op.  Het staat een iemand immers vrij om zijn verhaal in de openbaarheid te brengen. En aangezien het hier om zwembad De Koploper gaat zal ik deze naam met regelmaat naar voren moeten brengen. Ook vind ik dat je open en eerlijk moet zijn. En hoe kun je dit beter doen dan alle stukken die je bezit zonder aanpassingen of wijzigingen te publiceren.

Van mijn kant is er doorlopend alles aan gedaan om deze zaak op fatsoenlijke wijze te bespreken. Dat was vijf jaar geleden al zo en daaraan is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd. En laten we eerlijk zijn. Als je geen gebruik maakt van je mogelijkheid om verweer te voeren dan is er voor mij maar één optie beschikbaar.
Wie Zwijgt stemt toe.
In juridische termen: Bij verstek veroordeeld

Wordt vervolgt.